top of page

Zo levert een bedrijfsnetwerk winst op: De ROI van IT

Bijna iedere IT-manager heeft hetzelfde probleem; zijn werk wordt gezien als de kostenpost van een organisatie. Totaal onjuist, als je het ons vraagt. Wanneer de IT-infrastructuur op orde is, kan dit geld opleveren en zelfs de omzet verhogen. De kunst is om de negatieve cijfers te vertalen in winstgevende activiteiten. In dit blog helpen we je de kostenposten te laten zien in positieve cijfers. Zo overtuig je jouw organisatie de IT aan te pakken.


Probleemcijfers leiden tot kostenbesparing

Je kunt ze wel noemen; de ‘één moment geduld alstublieft’-momenten, maar daarvan worden de koppen aan tafel niet warm. “Dat betekent dus dat we het druk hebben”, zullen ze antwoorden. Waar je wel aandacht mee trekt, zijn de cijfers die laten zien hoe vaak dit gebeurt en hoeveel tijd dit in beslag neemt.


Zet dat maar weg tegen het uurtarief van jouw collega’s, de gemiste omzet van de twee extra klanten die ze wél hadden kunnen bedienen als het systeem sneller zou werken, en dan kun je mogelijk nog uitweiden over termen als werkgeluk en personeelsverloop. Wie wordt er nou productief van de ‘even wachten alstublieft’-momenten?


Welke cijfers laten de impact op de bedrijfsprestaties zien?

Dit gaat verder dan alleen de wachttijden door een beperkte bandbreedte. Ook de vertraagde boekhoudsystemen maken dat facturen later de deur uit gaan bijvoorbeeld. Het is gemakkelijk te zien, welke activiteiten vertragen doordat jullie te maken hebben met een achterhaalde infrastructuur.


Een tweede belangrijke pijler om het bestuur te overtuigen, is omzetderving. Denk aan de storingen, die zorgen voor omzetderving bij het gebrek aan een back-up verbinding. Wat kost het als een distributiecentrum een uur plat ligt?


De derde zijn de besparingen door contractanalyse. Hoe oud is jullie contract met de netwerkprovider? Tijden veranderen en zo ook de prijzen. De aanbieding die jullie ooit overeenkwamen, moet met de jaren worden terugverdiend door de provider. Daarnaast zijn de lopende voorwaarden vaak na een paar jaar achterhaald. In het merendeel van de gevallen, zorgt een contract check en overstap voor enorme kostenbesparingen en meer kwaliteit.


Monitor de netwerkverbinding om exact te kunnen laten zien, wanneer en hoe vaak deze situaties zich voordoen. De rekensom, is dan zo gemaakt.


Monitor jij jullie bedrijfs-netwerkverbindingen? Zet dit om in grafieken en benoem de gevolg-kosten van de netwerkproblemen.


Meer kwaliteit voor hetzelfde geld

Méér voor minder! Daar k(l)ikt iedere financieel verantwoordelijke op. Als het niet is gelukt om hen te overtuigen met de ROI-overzichten op bovenstaande onderwerpen, is dit jouw troefkaart.


Zoals we al kort aanstipten werkt een contract check en overstap naar een nieuwe netwerkprovider vaak kostenbesparend. In dit blog lees je hoe we voor één van onze klanten ruim tienduizend euro bespaarden, per lopend contract, door simpelweg nieuwe voorwaarden af te spreken met de beste provider in hun regio. Met dit soort kostenbesparingen, maak je automatisch budget vrij voor kwaliteitsmetingen, back-up verbindingen en een uitgebreidere IT-infrastructuur.


Wil jij een vrijblijvende bedrijfsanalyse waaruit het ROI blijkt op een uitgebreider bedrijfsnetwerk en IT-infrastructuur? Klik hier voor de gratis ICT Health Check.


Comments


Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Bedankt voor uw aanmelding!

bottom of page